โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย

ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๘.๐๐ น.