โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

 

ยื่นความจำนง online ที่ www.bangkok2.org

 

ประกาศ การรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 download 

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 download 

ประกาศ การรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 download

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 download

 

 

 

ประกาศ

 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 download
การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 download
การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 download