การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) download
ตารางสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ download
   
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) download

ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

     ตารางสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download


การสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามดำเนินการ ดังนี้
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่ลิงก์ https://forms.gle/Z15uZesyqPGreUYt6
ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ตรวจสอบสถานะการสมัคร ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/14JlBLAGGxgzbIPePoWa_N7KMjd_mTMuBffGEpyeTuC4/edit?usp=sharing
3. แอดไลน์ (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม)
ที่ลิงก์ https://lin.ee/KF8ct1f