รับสมัครนักเรียนห้องหลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

รับสมัครนักเรียนห้องหลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
รับสมัคร วิธีที่ 1 : สมัครออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด วันที่ 24 เม.ย. - 29 พ.ค. 2564
รับสมัคร วิธีที่ 2 : เขียนใบสมัครส่งบริเวณป้อมยาม วันที่ 22-29 พ.ค. 2564
สอบสัมภาษณ์ : 29 พ.ค. 2564 เวลา 14.30 - 16.30 น.
ประกาศผล : 31 พ.ค. 2564

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/3ARk9dwPch9azapg7
ศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1GiE0gpldv5-PydqKGMsgsFDXoKuIQ3z2/view?usp=sharing