การรับสมัครนักเรียนกลุ่มการเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ intensive ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

📢 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนกลุ่มการเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ intensive

🌟 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1 🌟
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Intensive
สมัครทางออนไลน์ วันนี้ - 22 พ.ค. 64 👉 https://forms.gle/MGoTKjdQ5yFgZ5Uk9
สอบ วันที่ 22 พ.ค. 64 เวลา 13.00-14.00 น.

***นักเรียน ม.1 จะต้องสอบคัดเลือกผ่าน และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียน intensive***

_ _ _ _ _

🌟 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 🌟
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive)
สมัครทางออนไลน์ วันนี้ - 23 พ.ค. 64 👉 https://forms.gle/16EWTeiQv8DwCHL96
สอบ วันที่ 23 พ.ค. 64 เวลา 13.00-14.00 น.

***นักเรียน ม.4 จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกกลุ่ม วิทย์-คณิต (ทั่วไป) และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนกลุ่มการเรียน Intensive***