ประกาศรับสมัคร ม.1 - ม4 วิทย์ คณิต ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

ประกาศรับสมัคร ม.1 - ม4 วิทย์ คณิต ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

การสมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนโครงการพัฒนาส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ดำเนินการ ดังนี้
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่ลิงก์ https://forms.gle/B2Taws5viCUggP5CA
ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ตรวจสอบสถานะการสมัคร (ตรวจสอบสถานะการสมัคร วันที่ 5-7 พ.ค. 64)
ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkueqMqiqiPmN04odxdQDR3eaDi8SQfABvg-CH0fDfM/edit?usp=sharing
3. แอดไลน์ (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม)
ที่ลิงก์ https://lin.ee/ztVn63l

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
download
ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
download
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
download
ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
download