ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค . 2564)

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้น
ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค . 2564)
ให้นักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นสแกน qr code เข้ากลุ่มไลน์เพื่อพบครูที่ปรึกษา

                                                                                          🌟 ระดับชั้น ม.2 🌟