ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 

กรณีรายงานตัวที่โรงเรียน

กลุ่มที่ 1 - 6 รายงานตัวเวลา 09.00 - 10.00 น.
กลุ่มที่ 7 - 12 รายงานตัวเวลา 10.30 - 11.30 น.
กลุ่มที่ 13 - 18 รายงานตัวเวลา 12.30 - 13.30 น.
กลุ่มที่ 19 - 24 รายงานตัวเวลา 14.00 - 15.00 น.

 

 

เขียนโดย Super User

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ

คลิ๊ก ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิ๊ก ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

เขียนโดย Super User

ประกาศผลการสอบคัดเลือกประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ( เพิ่มเติม )

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564