ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

ประกาศรับสมัคร ม.1 - ม4 วิทย์ คณิต ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

การสมัครเข้าศึกษาต่อห้องเรียนโครงการพัฒนาส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ดำเนินการ ดังนี้
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่ลิงก์ https://forms.gle/B2Taws5viCUggP5CA
ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ตรวจสอบสถานะการสมัคร (ตรวจสอบสถานะการสมัคร วันที่ 5-7 พ.ค. 64)
ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkueqMqiqiPmN04odxdQDR3eaDi8SQfABvg-CH0fDfM/edit?usp=sharing
3. แอดไลน์ (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม)
ที่ลิงก์ https://lin.ee/ztVn63l

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
download
ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
download
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
download
ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
download
 
เขียนโดย Super User

📢 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนกลุ่มการเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ intensive

🌟 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1 🌟
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Intensive
สมัครทางออนไลน์ วันนี้ - 22 พ.ค. 64 👉 https://forms.gle/MGoTKjdQ5yFgZ5Uk9
สอบ วันที่ 22 พ.ค. 64 เวลา 13.00-14.00 น.

***นักเรียน ม.1 จะต้องสอบคัดเลือกผ่าน และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องเรียน intensive***

_ _ _ _ _

🌟 สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 🌟
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Intensive)
สมัครทางออนไลน์ วันนี้ - 23 พ.ค. 64 👉 https://forms.gle/16EWTeiQv8DwCHL96
สอบ วันที่ 23 พ.ค. 64 เวลา 13.00-14.00 น.

***นักเรียน ม.4 จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกกลุ่ม วิทย์-คณิต (ทั่วไป) และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่าน จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนกลุ่มการเรียน Intensive***

 

เขียนโดย Super User

รับสมัครนักเรียนห้องหลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
รับสมัคร วิธีที่ 1 : สมัครออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด วันที่ 24 เม.ย. - 29 พ.ค. 2564
รับสมัคร วิธีที่ 2 : เขียนใบสมัครส่งบริเวณป้อมยาม วันที่ 22-29 พ.ค. 2564
สอบสัมภาษณ์ : 29 พ.ค. 2564 เวลา 14.30 - 16.30 น.
ประกาศผล : 31 พ.ค. 2564

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/3ARk9dwPch9azapg7
ศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1GiE0gpldv5-PydqKGMsgsFDXoKuIQ3z2/view?usp=sharing

เขียนโดย Super User

ประกาศเรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ฉบับแก้ไข