ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม

เขียนโดย Super User

 

งานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เนื่องด้วยกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศได้เปิดอบรมภาษาอังกฤษจำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรติวสอบโทอิคและหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง ให้กับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่สนใจ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 และ 26-30 เม.ย. 64 เวลา 9.00 - 12.00 น.
รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละไม่เกิน 40 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครในลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ลิ้งค์สำหรับครูและบุคลากร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvmToQGZWJHP4iqjxWDWpxYaKJzSZi6clbq9YWXJ_-dhnZIw/viewform?usp=sf_link

ลิ้งค์สำหรับนักเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLkjICX33WCN-9emo07ewehoedhEqspCvrW3lSKgYiT8jSgA/viewform?usp=sf_link

สำหรับนักเรียนที่สมัคร ให้ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตในลิ้งค์ด้านล่างนี้ แล้วนำส่งที่กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศในวันที่ 19 เม.ย. 64

https://drive.google.com/file/d/1skvXndD9CcpmBffoFBvpRsFs--xVkOlB/view?usp=sharing

 

เขียนโดย Super User

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

***** download *****