ข่าวสุทธิ

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

ข่าวสุทธิ

เขียนโดย Super User

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน

 
เขียนโดย Super User

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสำมารถพิเศษด้านดนตรี
(Honors Program) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสำมารถพิเศษด้านดนตรี download

เกณฑ์การรับสมัครและทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล download

 
เขียนโดย Super User

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน