ลงทะเบียนเลือกเสรี

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

เขียนโดย Super User

ลงทะเบียนเลือกเสรี

เฉพาะนักเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 , ม.2 ขึ้น ม.3 , ม.4 ขึ้น ม.5 และ ม.5 ขึ้น ม.6 ปีการศึกษา 2564
เปิดระบบ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ปิดระบบ เวลา 22.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน http://online.anyflip.com/cylut/vdnv/mobile/index.html