ผู้อำนวยการสุนันทวิทย์ พลอยขาว
3.jpg
จำนวนผู้ใช้ Online
We have 51 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
Content View Hits : 550550
เพลงโรงเรียน
Facebook โรงเรียน
อัพเดทข่าว
Course Syllabus 2/2554
สารสนเทศ

 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks


 
นางสาวหทัยทิพย์  ก่อตั้งทรัพย์  งานวิจัยเรีื่อง
รายงานผลการพัฒนาและการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องวงกลมวิชาคณิตศาสตร์รหัส ค 33201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 บทคัดย่อ
    
นางสาววรรณี  ประเสริฐสรรค์ งานวิจัยเรีื่อง
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องฟังก์ชันรายวิชา ค 41102คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 บทคัดย่อ     
   
นางวิพรภัทร์ พีรศักดิ์สุนทร งานวิจัยเรีื่อง
การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องแผนภูมิสายงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 บทคัดย่อ 
 
นางสาวโสภา  สมรรคเสวี งานวิจัยเรีื่อง
รายงานการพัฒนาความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวัดสุทธิวรารามโดยใช้สื่อประสม บทคัดย่อ  
 
นางสาวพิไลพร  ขวัญเมือง  งานวิจัยเรีื่อง
รายงานผลการพัฒนา และการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องตรีโกณมิติวิชาคณิตศาสตร์รหัส ค 33101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2552 บทคัดย่อ
  
นางพรสวรรค์ จรัสรุ่งชัยสกุล งานวิจัยเรีื่อง
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 บทคัดย่อ