ผู้อำนวยการสุนันทวิทย์ พลอยขาว
3.jpg
จำนวนผู้ใช้ Online
We have 35 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
Content View Hits : 547511
เพลงโรงเรียน
Facebook โรงเรียน
อัพเดทข่าว
Course Syllabus 2/2554
สารสนเทศ

 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

                                      
คณะครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ
ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาวที่จบการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

การแข่งขันเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 วันศุกร์ที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 download
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดและแข่งขันสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชั้น 3 วันศุกร์ที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 download
 

รายชื่อผู้สมัครแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอกมงกุฎ  ครั้งที่ 17 ยอดสมัคร ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 download

แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 download
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 download

รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครเพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 17 download

รับสมัครทีมและยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ ลีก รุ่นอายุ17ปีครั้งที่10
download รายละเอียดและแบบฟอร์ม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
**นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ์ุ**

 

 ถ่ายทอดวีดีโอ คลิ๊ก --->  นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (รมว.ศธ.)
ถ่ายทอดวีดีโอ คลิ๊ก --->  นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (เลขาธิการ กพฐ.) 

http://www.niets.or.th/index.html  

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องกำหนดมาตรฐานด้านอัตลักษณ์โรงเรียน
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา๒๕๕๔–๒๕๕๘
download

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
download
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
download  
 

ผลการเรียน Online

  ผลการเรียน Online (เข้าระบบภายในโรงเรียน)