ผู้อำนวยการสุนันทวิทย์ พลอยขาว
3.jpg
จำนวนผู้ใช้ Online
We have 15 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
Content View Hits : 503997
เพลงโรงเรียน
Facebook โรงเรียน
อัพเดทข่าว
Course Syllabus 2/2554
สารสนเทศ

 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  แผนการเรียน วิทย์ - คณิต โครงการ download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  แผนการเรียน วิทย์ - คณิต download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  แผนการเรียน อังกฤษ-จีน download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  แผนการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  แผนการเรียน อังกฤษ-สังคม download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  แผนการเรียน อังกฤษ-สังคม เงื่อนไขพิเศษ download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557  แผนการเรียน ดนตรีสากล download

***  หมายเหตุ นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ที่สอบไม่ได้ และไม่มีที่เรียนให้ยื่นคำร้อง
วันที่ 7 - 11 เมษายน 2557 ณ ห้องวิชาการ ตึก 9 ชั้น 2 *** 

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อกับประกาศของทางโรงเรียน ในวันที่ 3 เมษายน 2557 *** 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทในเขตพื้นที่บริการ  ปีการศึกษา 2557 download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทนักเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา 2557 download
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ปีการศึกษา 2557 download 

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อกับประกาศของทางโรงเรียน และรายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน 2557 *** 

 แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตรวันที่ 28มีนาคม2557

ม.3 รายงานตัวฝึกซ้อม เวลา 08.00น.
ม.6 รายงานตัวฝึกซ้อม เวลา 10.00น.

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ  ::  ประจำปีการศึกษา 2557 download
*** 1. นักเรียนที่สอบได้มารายงานตัว ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ ตึก9 ชั้น2 และ มาสอบจัดชั้นเรียนในวันที่ 29 มีนาคม2557
2. นักเรียนที่สอบไม่ได้ให้มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ***

นักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 รายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศตวัชรบงกช

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2557 download 

กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทั่วไป download
กลุ่มการเรียน อังกฤษ-คณิต download
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Intensive
download
กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพิเศษ download
กลุ่มการเรียน อังกฤษ-ฝรั่งเศส download
กลุ่มการเรียน อังกฤษ-จีน download
กลุ่มการเรียน อังกฤษ-สังคม download

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
ประเภทนักเรียนดี ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา 2557 download 

รายชื่อนักเรียน ประเภทนักเรียนดี ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียน download 

หมายเหตุ 
1. โปรดตรวจสอบรายชื่อและแผนการเรียนจากประกาศของโรงเรียนอีกครั้ง
2. นักเรียนคนใดที่ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน สามารถสมัครสาอบเพื่อเปลี่ยนแผนการเรียนได้
ระหว่างวันที่  20 - 24 มีนาคม 2557  ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
3. นักเรียนคนใดมีคุณสมบัติเรียนโครงการพิเศษวิทย์-คณิต  โรงเรียนรับสมัครเพิ่ม จำนวน 21 คน
 

 กำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เปิดเรียน วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 

ถ่ายทอดวีดีโอ คลิ๊ก --->  นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (รมว.ศธ.)
ถ่ายทอดวีดีโอ คลิ๊ก --->  นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (เลขาธิการ กพฐ.) 

http://www.niets.or.th/index.html  

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องกำหนดมาตรฐานด้านอัตลักษณ์โรงเรียน
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา๒๕๕๔–๒๕๕๘
download

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
download
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
download  

โรงเรียนวัดสุทธิวรารามประกาศรับสมัคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รับสมัคร
    ครูอัตราจ้างจำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ
    -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
    -วิชาเอกภาษาอังกฤษ   
    -มีใบประกอบวิชาชีพครู
     อัตราเงินเดือน 15,000บาท    
    
สมัครได้ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
    
หรือครูวรรณนิศา 086-3532089

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับสมัคร
    ครูอัตราจ้างจำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ
    -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
    -วิชาเอกฟิสิกส์   
    -มีใบประกอบวิชาชีพครู
     อัตราเงินเดือน 15,000บาท    
     สมัครได้ที่ครูพัชรินทร์ แสนพลเมือง    
    
091-0611277ถ่ายทอดวีดีโอ คลิ๊ก --->  นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (รมว.ศธ.)
ถ่ายทอดวีดีโอ คลิ๊ก --->  นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (เลขาธิการ กพฐ.) 

http://www.niets.or.th/index.html  

 

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องกำหนดมาตรฐานด้านอัตลักษณ์โรงเรียน
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา๒๕๕๔–๒๕๕๘
download

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
download
ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
download  
 

ผลการเรียน Online

  ผลการเรียน Online (เข้าระบบภายในโรงเรียน)